fbpx

תרגילי כתיבה נבחרים

סשן כתיבה: זיכרון מתוק

סשן כתיבה: זיכרון מתוק זיכרונות יכולים לשמש אותנו בחיזוק ובמתן עוגן ומסגרת לרגשות שלנו ובעיקר לאלו שאנחנו חשות מולם התנגדות. אנחנו יכולות לשחזר באמצעות כתיבת

לחצי לתרגיל »
Scroll to Top