fbpx

מפגש כתיבה - מרשה לעצמי להרגיש - 15.2.23

מפגש כתיבה אינטואיטיבי עם הנחייה מעניינת המבקשת לשלב לצד הכתיבה הזורמת גם שילוב של מילים מכוונות ומעוררות השראה, שכולן קשורות לחיבור פנימי ולאהבה. בעיקר לעצמנו. 

Scroll to Top