fbpx

סשן כתיבה: זיכרון מתוק

זיכרונות יכולים לשמש אותנו בחיזוק ובמתן עוגן ומסגרת לרגשות שלנו ובעיקר לאלו שאנחנו חשות מולם התנגדות. אנחנו יכולות לשחזר באמצעות כתיבת זיכרון מתוק את הרגש ולהבין אותו טוב יותר. ובכך, להבין איך להחזיק אותו בחיינו. 

Scroll to Top