fbpx

מפגש כתיבה שקט - 19.1.23 - חוזרות לאינטואיטיבי הפשוט

אחרי שבוע של היעדרות, חזרנו למפגשי הכתיבה השקטים היוצרים את המסגרת שלנו. נשמנו פנימה אל המחברת באמצעות שלוש הנחיות פשוטות מאד. 

Scroll to Top