fbpx

מפגש כתיבה שקט - 22.1.23 - כתיבת בוקר נטולת השפעות

במפגש המיועד לכותבות משקימות קום תרגלנו כתיבת בוקר פשוטה ונקייה מהשפעות. ללא הנחיות מפורטות אלא הצעה עדינה לכניסה לכתיבה. זוהי בעצם הדרך שבה אנחנו נכנסות לכתיבת בוקר גם ביננו ובין עצמנו. 

Scroll to Top