fbpx

תרגיל כתיבה - לא זוכרת

תרגיל אינטואיטיבי שבוחר לאתגר אותנו, ובו – לא הייתי ממליצה למרוד אלא ללכת עם ההנחייה בדיוק כפי שהיא ולתת למחשבות ולרגשות לעלות. משהו באמירה “אני לא זוכרת” מאתגר את השיחה שלנו עם צירי חיינו ומאפשר לנו דווקא להיזכר – בתחושות, בסיפורים, בתמונות, ברגשות דחוקים. 

Scroll to Top