fbpx

תרגיל שימור - מפגש כתיבה שקט 15.3.23

בהשראת חודש “ניקוי האביב” במועדון, ההצעה במפגש הכתיבה הייתה לחשוב דווקא על מה שאנחנו מבקשות לשמר בחיינו ולא לנקות מחיינו. מהם הדברים החשובים, התומכים, המעצימים וה”must have” שאנחנו משאירות קרוב ללב. 

Scroll to Top