fbpx

לילה - מפגש כתיבה שקט - 1.3.23

נעזרנו בשיר הנפלא של אלי אליהו כדי לפתוח בוקר בכתיבה אישית וחופשית. השיר המדבר על הצד האפל והצד המואר מתחבר למציאות חיינו בימים אלו, אך בהנחיותיי ביקשתי לא רק להתייחס למסרים ולסבטקסט של השיר, אלא גם לראות האם יש בו השראה סגנונית, מילולית. לקחת מילה, משפט, דימוי או מסר ולהתחיל ממנו את כתיבת הבוקר/הערב. 

Scroll to Top