fbpx

עד היום ומהיום: להכניס משהו חדש לחיים

העבודה על מה שאני רוצה, מבקשת לעצמי, רוצה לראות בתוך חיי, לא נגמרת והכתיבה היא הכלי העוצמתי ביותר בהקשר הזה. סשן הכתיבה הזה, המחולק לכמה חלקים ביניהם אפשר לעצור ולכתוב כמה שצריך, עוסק בהרגלים, בנושאים ובדברים שאנחנו מבקשות להכניס לחיינו. 

Scroll to Top