fbpx

שלושה צעדים ליצירת סביבת כתיבה נוחה

מהו סטינג לכתיבה? הסטינג הוא הסביבה שבה אנחנו כותבות, שמורכבת מכמה אלמנטים: סביבה פיזית, תזמון נכון, הקשבה לתחושות וחיבור משמעותי למהות הכתיבה עבורנו. בהדרכה ששודכה לה יחדיו עם השבוע הראשון של פעילות המועדון לשנת 2023, נתתי כמה נקודות מבט, כולל תרגילים מנחים, לחידוד יצירת הסטינג הנכון עבורך לכתיבה. 

היום הראשון: יצירת סביבת כתיבה נוחה

היום השני: חידוד ה"למה" שלי

היום השלישי: הקשבה לשעון היצירתי

Scroll to Top