fbpx

עשרה ימים של ג'ורנלינג - היום השמיני

האזיני להקלטה או קראי את ההנחיות מתחת לסרטון

בוקר טוב, היום אנחנו חוזרות אל הג’ורנלינג הפשוט ובעצם, בשלושת הימים הבאים, נשתמש בהנחיות מאד פשוטות שמסייעות לנו להיכנס לכתיבה חופשית ככל הניתן. כמעט בלי השפעה מבחוץ אבל כזו המאפשרת חקירה פנימה. 

היום אני מבקשת ממך, אם תוכלי, להקדיש 20 דקות לפחות לכתיבה וכך גם בימים הקרובים. 

זהו תמצות החוויה של ג’ורנלינג ככלי ביטוי, חקירה ופורקן. 

אז מהן ההנחיות שאני רוצה להזמין אותך לאמץ? הן פשוטות מאד. 

הראשונה, הבוקר אני מרגישה ____________

השניה, הבוקר אני רוצה להרגיש/מבקשת להרגיש _____________

אלו שתי הנחיות מומלצות לאחר סופשבוע או כמה ימים של הפסקה מכתיבת בוקר או כל סוג אחר של כתיבה חופשית. 

יאללה, תכתבי. 

Scroll to Top