fbpx

ברוכה הבאה לסדנה ותכף נפגשות.

מחכה להכיר אותך דרך הנושא שבחרת והחקירה האמיצה שעומדת בפתחנו. יחד נצלול אל מימדי הזמן – דרך חקירת ההווה, העבר והעתיד ונמצא את הקשרים והחיבורים שהופכים את הנושא הזה לחסם בחייך. 

מה בינתיים?
הכיני לך מחברת כיפית וכלי כתיבה. ואפשר גם מסמך חדש במחשב.

מייל עם כל הפרטים על הפעילות כבר עושה את דרכו אליך. 

בנוסף, לקראת תחילת המסע שלנו יחד אשלח לך תזכורת עם כל הפרטים. 
מתרגשת ומחכה להכיר אותך דרך המילים שלך. 

Scroll to Top