fbpx

ספרי לי עליך - סדנת כתיבה חודשית - פברואר 2023

לכל אחת מאיתנו צירים בחיים, מוטיבים ונושאים שמורכבים מרגעים וזכרונות קטנים, המשקפים מסלול – דרך שאנחנו עושות בתוך ועם הנושא הזה בחיינו. סדנת הכתיבה החודשית שלנו נגעה בסיפורי חיינו, “הקונטיינרים”, כרגעים שאם נחקור אותם קודם כל לעצמנו (ואחר כך אפשר להשתמש בסיפורים האלו גם כטקסטים היוצאים לאור במדיות השונות) נוכל להבין דרכם את מסלול ההתפתחות האישית שלנו. 

Scroll to Top