fbpx

סשן כתיבה: איך לחקור אנרגיה נמוכה ולהעלות תדר באמצעות הכתיבה?

כשאני באנרגיה נמוכה ברור לי שהכתיבה תעזור. אני ניגשת למחברת וחוקרת את האנרגיה. מה גרם לה? למה אני מרגישה כמו שאני מרגישה? איך אפשר לצאת מזה? אני משתמשת בכלי הכתיבה שעוסקים באינטואיציה, דמיון והמחשה כדי להעלות את רמת האנרגיה שלי. לצד הפורקן המיידי שכתיבה אינטואיטיבית מייצרת, ישתלבו כלים נוספים שיעמיקו את המחקר ויעלו את רמת האנרגיה.

בסשן הזה תוכלי להיעזר כשאת באנרגיה ירודה ומתחשק לך לחקור למה זה קורה, לתת לדברים להתרוקן אל הדף ולהעלות את התדר. בואי נכתוב. הכיני לידך את המחברת והעט או מסמך ריק במחשב, הקשיבי להקלטה ועצרי לפאוזות כתיבה בהתאם להנחיות.

Scroll to Top