fbpx

Copy of יום 13

תמלול ההקלטה:

נמשיך היום לעסוק בזיכרונות, שהעלאתם אל הדף גורמת לנו הרבה מאד פעמים לעשות סדר במה ומי שאנחנו ברגע הזה ממש. במה שאנחנו מרגישות כאן ועכשיו. פתאום הקולות האלו שאנחנו שומעות נשמעים יותר ברורים כשאנחנו נזכרים מה הרקע שלהם, מאיפה הם נובעים. לכן תרגלנו כתיבה ברצף, כדי להרגיש האם יש אפקט על הכאן ועכשיו.

היום אני שולחת אותך לתרגיל מהיר של דמיון ולאחריו כתיבה מהירה.

עצמי את העיניים. בואי ניקח כמה נשימות עמוקות.

תני לגוף להיות רפוי ולעיניים להיעצם בקלות. אנחנו נינוחות.

כעת, דמייני שאת מושיטה את ידייך קדימה. תני לעצמך לדמיין אלבום תמונות שמונח בידיך.

האלבום הזה כולל אסופה של גלויות מכל המקומות שבהם ביקרת בחייך. אלו יכולים להיות מקומות שחיית בהם, חדרים בבתים, פינות שאהבת ואלו יכולים להיות מקומות גיאוגרפיים שונים, שהגעת אליהם בחייך. כל מקום מתקבל. כל לוקיישן שאפשר לנעוץ אותו על מפה.

תני לעצמך לדפדף בדמיון בתוך האלבום הזה, דף אחר דף.

ביחרי לך מקום אחד שכרגע מרגיש קרוב ונוכח כאן. כזה שהיית חוזרת אליו כאן ועכשיו. ביחרי לך את המקום שתרצי לכתוב עליו עכשיו בזיכרון המתהווה, לחזור אליו לרגע.  

בזמנך החופשי פקחי את העיניים וכתבי בחופשיות ב-10 הדקות הקרובות על המקום הזה וכל מה שאת זוכרת או רוצה לזכור ברגע הזה לגביו.

וכרגיל, אני איתך כאן לאורך כל הסשן.

נתחיל לכתוב במשך 10 דקות (טיימר 10 דקות)

אני מקווה שהצלחת לחזור לרגע לאותו מקום שצץ לך בזיכרון כאן ועכשיו. מקומות עוזרים להתחבר לרגשות גולמיים בתוכנו, הם מחזירים אותנו לזיכרון טוב או פחות טוב ועוזרים לנו לראות אותו או לחוש אותו ולסגור מעגלים דרך הכתיבה. לראות את הדרך שעשינו בין המקום ההוא למקום שבו אנחנו נמצאות היום.

ניפגש מחר עם עוד זיכרון מתוק.

Scroll to Top